Historia Stowarzyszenia Edukacja przez Internet:


Realizowane projekty w roku 2017:

01.09.2017 r. - 31.08.2019 r.
Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

01.05.2015 r. - 31.12.2017 r.
Solidarni w działaniu


Zrealizowane projekty w roku 2017:

01.08.2016 r. - 31.07.2017 r.
Aktywność na plus

01.06.2015 r. - 31.05.2017 r.
Złap to! Pozaformalna akademia aktywności


Zrealizowane projekty w roku 2016:

01.04.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego

01.08.2015 r. - 01.05.2016 r.
Od rzecznika do społecznika


Współrealizowane projekty w roku 2016:

01.07.2015 r. - 31.12.2016 r.
Shake up Start ups

01.03.2014 r. - 30.06.2016 r.
III Sektor dla Polski


Zrealizowane projekty w roku 2015:

01.10.2014 r. - 28.02.2015 r.
Mała szkoła – duże możliwości

01.10.2014 r. - 28.02.2015 r.
Informatycy ZSP 2.0

01.09.2014 r. - 30.06.2015 r.
Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej

01.08.2013 r. - 30.06.2015 r.
Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!

01.07.2013 r. - 30.09.2015 r.
Targi przyszłością regionu

01.10.2014 r. - 30.04.2015 r.
Świętokrzyska młodzież z plusem


Uczestniczymy w inicjatywach w roku 2015:

30.06.2013 r. - 30.06.2015 r.
Program "dobry wolontariat"


Zrealizowane projekty w roku 2014:

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Działalność RPI Eurodesk Kielce

01.08.2013 r. - 30.04.2014 r.
Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie


Współrealizowane projekty w roku 2014:

01.01.2012 r. - 31.12.2014 r.
Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie


Uczestniczymy w inicjatywach w roku 2014:

14.07.2013 r. - 31.12.2014 r.
Kielecki Bank Czasu

19.09.2013-20.09.2014 r.
Koalicja przeciw mowie nienawiści w internecie

11.06.2013 r. - 31.12.2014 r.
Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży


Uczestniczyliśmy w projektach w roku 2014:

01.03.2011 r. - 28.02.2014 r.
Modelowy system na rzecz integracji społecznej

01.07.2011 r. - 31.12.2013 r.
Edukacja dla rynku pracy


Wspieraliśmy projekty w roku 2014:

30.11.2011 r. - 30.06.2014 r.
Polska Cyfrowa Równych Szans


Zrealizowane projekty w roku 2013:

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Działalność RPI Eurodesk Kielce

01.05.2013 r. - 31.07.2013 r.
Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!

01.09.2012 r. - 30.04.2013 r.
Euro Forum o Kryzysie

01.07.2012 r. - 31.03.2013 r.
(Poza)Formalna Edukacja


Współrealizowane projekty w roku 2013:

17.09.2013 r.
Seminarium regionalne Standardy III sektora

01.08.2012 r. - 30.09.2013 r.
Szkoła partycypacji

01.09.2012 r. - 31.08.2013 r.
Gminowo


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2013:

27.05.2013 r.
Konferencja "Energia Młodych - świętokrzyskie"


Zrealizowane projekty w roku 2012:

01.09.2011 r. - 31.05.2012 r.
Świętokrzyskie forum młodych - Nam zależy!

01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Działalność RPI Eurodesk Kielce


Współrealizowane projekty w roku 2012:

01.01.2012 r. - 31.12.2014 r.
Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie

01.08.2012 r. - 30.09.2013 r.
Szkoła partycypacji

01.09.2012 r. - 31.08.2013 r.
Gminowo

01.03.2012 r. - 31.12.2012 r.
Europa dla młodzieży


Uczestniczymy w projektach w roku 2012:

01.03.2011 r. - 28.02.2014 r.
Modelowy system na rzecz integracji społecznej

01.07.2011 r. - 31.12.2013 r.
Edukacja dla rynku pracy


Wspieramy projekty w roku 2012:

30.11.2011 r. - 30.06.2014 r.
Polska Cyfrowa Równych Szans


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2012:

03.09.2012 r.
Spotkanie w ramach projektu JOBTOWN

28.08.2012 r.
Spotkanie w ramach projektu e-Skills for Innovative Cities


Wspieraliśmy projekty w roku 2012:

01.07.2010 r. - 30.06.2012 r.
SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju


Zrealizowane projekty w roku 2011:

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Działalność RPI Eurodesk Kielce

15.04.2011 r. - 31.07.2011 r.
Klub Doinformowanej Młodzieży

01.05.2011 r. - 30.07.2011 r.
Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży

27.04.2011 r. - 04.05.2011 r.
Konkurs fotograficzny "Młodym okiem na Europę"


Współrealizowane projekty w roku 2011:

25.11.2011 r.
III Świętokrzyskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

01.03 - 31.12.2011 r.
Lekcje "Eurowolontariat - ciekawy start w dorosłe życie"

08 - 09.04.2011 r.
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu

11 - 14.03.2011 r.
"Kawiarenki Obywatelskie" w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim
w ramach projektu "Mój Samorząd"

25 - 26.02.2011 r.
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu


Uczestniczyliśmy w projektach w roku 2011:

21.03.2011 r. - 04.12.2011 r.
Pozaformalna Akademia Jakości Projektu (PAJP):

Nie pomagaj. Wspieraj! Coaching, doradztwo, facylitacja i moderacja w pracy z młodzieżą
14.07.2011 r. - 17.07.2011 r.
Democity - szkolenie wprowadzajšce do Akcji 1.3 Młodzież w Demokracji

01.07.2011 r. - 04.07.2011 r.
A Young European: active, aware, ... employed - how to work with youth
with lover chances


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2011:

20.12.2011 r.
Konferencja pt. "Fundusze europejskie ogromną szansą dla młodzieży"

15.09.2011 r.
Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


Wspieraliśmy projekty w roku 2011:

29.10.2010 r. - 30.11.2011 r.
E-ruralnet


Zrealizowane projekty w roku 2010:

01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
Działalność RPI Eurodesk Kielce

01.02.2010 r. - 30.09.2010 r.
Małe Kroki - Wielki Postęp

16.12.2010 r.
Szkolenie Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

15.12.2010 r.
Seminarium dla organizacji pozarządowych posiadających status OPP

03 - 04.12.2010 r.
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu

05 - 06.11.2010 r.
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu

09 - 10.04.2010 r.
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

26 - 27.02.2010 r.
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"


Uczestniczyliśmy w projektach w roku 2010:

23.02.2010 r. - 30.09.2010 r.
Nam nie jest łyso! - Łysogórska Akademia Kobiet

01.07.2010 r. - 30.06.2012 r.
SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2010:

21.10.2010 r.
Świętokrzyskie 2010: Internet zmieni region

10.06.2010 r.
Świętokrzyska Konferencja Konsultacyjna w ramach projektu
Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania


Zrealizowane projekty w roku 2009:

01.01.2009 r. - 30.06.2009 r.
Punkt Konsultacyjny Programu "Młodzież w działaniu"

01.11.2008 r. - 30.06.2009 r.
Ośrodek Szkoleniowy Programu "Młodzież w działaniu"

19 - 20.06.2009 r.
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu"

08.06.2009 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

21.04.2009 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

17 - 18.04.2009 r.
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu"

24.03.2009 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

09 - 10.01.2009 r.
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu"


Współrealizowane projekty w roku 2009:

11 - 12.12.2009 r.
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

13 - 14.11.2009 r.
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"


Uczestniczyliśmy w projektach w roku 2009:

01.07.2009 r. - 01.02.2010 r.
Wizyta studyjna Youth Information w Irlandii

03.06.2009 r.
Laboratorium Zabawy - kształtowanie wśród dzieci postaw proinnowacyjnych


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2009:

04.06.2008 r.
Konferencja informacyjno-promocyjna Programu COMENIUS


Zrealizowane projekty w roku 2008:

15.03.2008 r. - 31.12.2008 r.
Sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjnego Programu "Młodzież w działaniu"

01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce

12.12.2008 r. - 13.12.2008 r.
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu"

09.12.2008 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

28.10.2008 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

25.09.2008 r. - 27.09.2008 r.
Europejski Tydzień Młodzieży - co młodzieży na sercu leży

01.09.2007 r. - 31.07.2008 r.
Program Studiuj w Danii

01.01.2008 r. - 30.06.2008 r.
Lekcje europejskie 'Co mi daje Unia Europejska'

19.06.2008 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

18.04.2008 r.
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"

10.03.2008 r.
Konkurs Eurodesk Polska


Współrealizowane projekty w roku 2008:

30.04.2008 r. - 08.06.2008 r.
Program Studiuj w Danii na 'OFF FASHION'

01.05.2008 r. - 06.05.2008 r.
III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 'Gwiezdny Krąg'

01.03.2008 r. - 25.04.2008 r.
ENTRE - Przedsiębiorczość


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2008:

04.06.2008 r.
Konferencja informacyjno-promocyjna Programu 'Comenius'

19.05.2008 r.
Europejski Tydzień Młodzieży. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Akcją 5.1

25.01.2008 r.
Spotkanie informacyjne nt. programu "Młodzież w działaniu" w Kielcach


Zrealizowane projekty w roku 2007:

01.01 - 31.12.2007 r.
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce

01.09 - 31.12.2007 r.
Lekcje europejskie 'Co mi daje Unia Europejska'

01.11.2006 r. - 31.07.2007 r.
Program Studiuj w Danii

01.01 - 30.06.2007 r.
Student - europejski pracownik

06.06.2007 r.
Europejski Tydzień Młodzieży 2007

06.02.2007 r.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2007 Kielce


Współrealizowane projekty w roku 2007:

26.11.2007 r. - 01.12.2007 r.
Wizyta studyjna w ramach Progamu Studiuj w Danii

01.05.2006 r. - 31.12.2007 r.
Dobre praktyki po polsku, czyli praktycznie o FS

04.10.2007 r.
Wizyta studyjna Eurodesk Ireland w Polsce

20.07.2007 r.
Wizyta przygotowawcza do Wizyty studyjnej Eurodesk Ireland w Polsce

29.06.2007 r. - 08.07.2007 r.
Art in the cement forest


Uczestniczyliśmy w projektach w roku 2007:

01.06.2007 r. - 31.08.2007 r.
Edukator - przygotowanie kadr do pracy z bezrobotnymi

02.01.2007 r.
Program: Microsoft dla non-profit


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2007:

23 - 25.11.2007 r.
Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej

22.11.2007 r.
Konferencja Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

25.10.2007 r.
Konferencja Przedsiębiorczość akademicka

18.10.2007 r.
Konferencja naukowa Cyberuzależnieni@

12.09.2007 r.
Konferencja Informacja w europejskiej polityce młodzieżowej

11.09.2007 r.
Spotkanie konsultantów regionalnych Eurodesk Polska 2007

10.09.2007 r.
Konferencja Organizacje pozarządowe - ważny partner w rozwoju regionu

06 - 08.08.2007 r.
Szkolenie Kwalifikowalność, sprawozdawczość i monitoring w projektach EFS

14.09.2007 r.
Szkolenie Zespół projektowy i partnerstwo w projektach EFS

06 - 08.08.2007 r.
Szkolenie Zarządzanie finansowe projektem finansowanym z EFS

23 - 24.07.2007 r.
Szkolenie Aspekty prawne przy wnioskowaniu do EFS. Prawo Zamówień Publicznych

16.07.2007 r.
Szkolenie Partnerstwo międzysektorowe

09 - 12.07.2007 r.
Szkolenie Zarządzanie projektem

05.07.2007 r.
Konsultacje nt. Europejskiej Strategii e-Integracji

27.06.2007 r.
Ankieta nt. Programu Młodzież

13 - 15.04.2007 r.
Wizyta przygotowawcza do projektu Art in the cement forest

08.03.2007 r.
Konferencja e-learning w dydaktyce

01 - 03.03.2007 r.
VII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2007


Zrealizowane projekty w roku 2006:

01.01 - 31.12.2006 r.
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce

22 - 31.07.2006 r.
Look what my art is!

06.02 - 31.05.2006 r.
Polish students to Denmark 2006


Współrealizowane projekty w roku 2006:

01.09 - 31.12.2006 r.
Lekcje europejskie 'Co mi daje Unia Europejska'

27.07 - 24.08.2006 r.
Tęczowy Internet - Internetowe kursy dla seniorów

01 - 31.07.2006 r.
Działalność Punktu Rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

01.02.2006 r. - 31.01.2007 r.
European Youth Electronic Newspaper


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2006:

04 - 10.11.2006 r.
Wizyta studyjna w Aarhus i Herning, Dania

10 - 14.09.2006 r.
Effective and Sensitive Intercultural Communication Seminar

05.09.2006 r.
Regionalna Konferencja na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

01.09.2006 r.
Ankieta w ramach Raportu pt. 'Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego w nowych krajach
członkowskich - na przykładzie eEdukacja w Polsce'

22.06.2006 r.
Konferencja 'Możliwości rozwoju młodzieży oraz rola młodzieży w rozwoju lokalnym'

25 - 28.05.2006 r.
Międzynarodowe seminarium szkoleniowe europejskiej sieci Eurodesk

10, 11.04.2006 r.
Szkolenie dla konsultantów Eurodesk Polska prowadzących lekcje 'Co mi daje Unia Europejska'

03.04.2006 r.
Spotkanie grupy roboczej Eurodesk Polska dotyczącej lekcji 'Co mi daje Unia Europejska'

16, 17.02.2006 r.
Spotkanie dyrektorów organizacji współpracujących z Eurodesk Polska


Zrealizowane projekty w roku 2005:

20.05 - 31.12.2005 r.
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce

20.09.2005 r.
Konferencja Bezpieczny Internet

25 - 31.07.2005 r.
Internet in youth work and information

05.02 - 30.06.2005 r.
Klub Webmastera

05.03 - 31.05.2005 r.
Polish students to Denmark 2005

01.05.2004 r. - 01.05.2005 r.
European Youth Newspaper Online

04.2005 r.
Ankieta: Czym dla Ciebie jest Internet?


Współrealizowane projekty w roku 2005:

06, 07.12.2005 r.
Europejski Tydzień Młodzieży, Kielce

10 - 12.10.2005 r.
Wizyta studyjna w Aarhus, Dania

19 - 28.08.2005 r.
Make love not war

13, 14.06.2005 r.
Konferencja E-learning. Analiza rozwiązań i wdrożeń

01 - 09.05.2005 r.
Freedom and Xenophobia


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2005:

05 - 11.12.2005 r.
European Youth Award 2005

21, 22.11.2005 r.
Konferencja Stowarzyszenia Prokuratorów RP dotycząca przestępczości komputerowej


Zrealizowane projekty w roku 2004:

17.09.2004 r.
Internet dla przedszkolaka

14 - 22.08.2004 r.
Face to face with EYE project and media

14 - 18.02.2004 r.
Wizyta przygotowawcza do projektu sieciowego European Youth Newspaper Online

05.02.2003 r. - 31.01.2004 r.
Regionalny Internetowy Portal Młodzieżowy


Współrealizowane projekty w roku 2004:

15 - 19.12.2004 r.
Youth in Action!

22 - 30.09.2004 r.
Beyond Material Culture

27.08 - 04.09.2004 r.
Forest for Future

12 - 20.08.2004 r.
BBS Training course

27.05.2004 r.
Konferencja Edukacja XXI wieku - z myślą o Twojej szkole

16 - 24.05.2004 r.
BBS Youth Exchange


Uczestniczyliśmy w wydarzeniach w roku 2004:

25 - 28.04.2004 r.
Beneficjenci Akcji 3 Inicjatywy Młodzieżowe


Ważne daty związane z powstaniem organizacji:

24.02.2004 r.
Rejestracja Stowarzyszenia Edukacja przez Internet w Krajowym Rejestrze Sądowym.

02.12.2003 r.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Edukacja przez Internet.

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.