O Stowarzyszeniu Edukacja przez Internet:


Stowarzyszenie Edukacja przez Internet powstało w listopadzie 2002 roku. Dynamika i liczba realizowanych projektów skłoniła założycieli Stowarzyszenia do jego rejestracji jako pełnoprawnej organizacji. Nastąpiło to w lutym 2004 roku.
Stowarzyszenie zostało powołane przez młode osoby, które przez dłuższy czas realizowały projekty finansowane ze środków unijnych.

Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu.
Nasza filozofia to: najpierw nauczyć korzystać z Internetu, a potem wykorzystać to do innych aspektów edukacji informatycznej.
Nasza misja to: zintegrować środowisko firm, organizacji, instytucji, szkół działających w obszarze e-learningu; doradztwo osobom, firmom i instytucjom chcącym korzystać ze zdalnej formy edukacji.

Rozwijamy oraz propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi i lepszemu wykorzystaniu nowych technologii oraz sieci Internet.
Nasza misja to: szkolenie oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm.
Zajmujemy się organizacją szkoleń z zakresu technik komputerowych oraz Internetu, tworzeniem stron www oraz rozwiązań internetowych, a także doradztwem z zakresu wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży towarzyszą nam we wszystkich działaniach.
Nasza filozofia to: tylko następne pokolenie wykorzysta w pełni technologię, którą my tworzymy.
Nasza misja to: organizacja imprez służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego, inicjatyw podnoszących umiejętności młodzieży.

Nasza działalność na co dzień, to przede wszystkim programy edukacyjne i szkoleniowe kierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd..

Nasze programy mają nie tylko charakter lokalny i krajowy, są to również inicjatywy o zasięgu europejskim.

Korzystając w swojej działalności ze środków organizacji pozarządowych oraz europejskich agencji, Stowarzyszenie zachowuje swoją niezależność i autonomię w realizacji swojej misji. Jesteśmy organizacją nie nastawioną na zysk, a wszelkie nasze przychody przeznaczamy na realizację naszej misji.

Nasze działania są doceniane przez liczne środowiska, a nasze projekty otrzymały wyróżnienia i nagrody oraz przychylność ze strony partnerów i sponsorów.

Wśród naszych nagród niewątpliwie cenną jest wyróżnienie, jakie Komisja Europejska przyznaje projektom realizowanym w całej Europie w ramach Programu Młodzież.
W roku 2005 projekt: European Youth Newspaper Online został nominowany do:
European YOUTH Award 2005.
Nasz projekt znalazł się w zaszczytnej grupie 25 wyróżnionych projektów, z pośród 12 000 projektów, jakie Komisja Europejska wspiera co roku w ramach Programu Młodzież.

Relacja z ceremonii European Youth Award 2005

European Youth Award 2005


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej organizacji:
nasza historia, kalendarium
nasze cele statutowe
podejmowane przez nas działania
nasza filozofia działania
nasze osiągniecia i nagrody
członkowie Zarządu Stowarzyszenia
struktura Stowarzyszenia
zdjęcia z historii naszej organizacji
oficjalne dokumenty Stowarzyszenia
zestaw materiałów dla prasy

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.