Nasze osiągnięcia, wyróżnienia i nagrody:


Nasze działania są doceniane przez liczne środowiska, a nasze projekty otrzymały wyróżnienia i nagrody oraz przychylność ze strony partnerów i sponsorów.

European YOUTH Award 2005
Wśród naszych nagród niewątpliwie cenną jest wyróżnienie, jakie Komisja Europejska przyznaje projektom realizowanym w całej Europie w ramach Programu Młodzież.
W roku 2005 projekt: European Youth Newspaper Online został nominowany do:
European YOUTH Award 2005.

Nasz projekt znalazł się w zaszczytnej grupie 25 wyróżnionych projektów, z pośród 12 000 projektów, jakie Komisja Europejska wspiera co roku w ramach Programu Młodzież.

Relacja z ceremonii European Youth Award 2005
Patronat Fundacji Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje objęła Patronat nad obchodami
Dnia Bezpiecznego Internetu w Kielcach w roku 2007.
Podziękowania od Fundacji Dzieci Niczyje
Otrzymaliśmy podziękowania od Fundacji Dzieci Niczyje za zorganizowanie
Konferencji Bezpieczny Internet w roku 2005.
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Kielce
Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski objął Patronat honorowy nad
Konferencją Bezpieczny Internet zorganizowaną w roku 2005.
Certyfikat dla Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Kielcach
Dnia 20 maja 2005 r. dołączyliśmy do europejskiej sieci informacji młodzieżowej
Eurodesk Polska.
W ramach naszej organizacji działa Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska.Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.