Zapytania ofertowe:


Data publikacji: 28.07.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2015/05 na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Danii dla 8 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 28.07.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2015/04 na organizację pobytu obejmującego usługę transportową, hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Aarhus w Danii dla 8 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 26.03.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2015/03 na organizację pobytu obejmującego usługę transportową, hotelarską i gastronomiczną w Danii dla 19 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 26.03.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2015/02 na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Danii dla 19 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 14.01.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2015/01 na przeprowadzenie kursu: Planowanie i organizacja eventów - przygotowanie teoretyczno-prawne, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/15 na przeprowadzenie kursu: Grafika multimedialna, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części A
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części B
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części C
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty dla części A
Pobierz: Załącznik 2 - Formularz oferty dla części B
Pobierz: Załącznik 3 - Formularz oferty dla części C
Pobierz: Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 6 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części A
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części B
Pobierz: Załącznik 8 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części C
Pobierz: Załącznik 9 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części A
Pobierz: Załącznik 10 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części B
Pobierz: Załącznik 11 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części C
Pobierz: Załącznik 12 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 13 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/14 na przeprowadzenie kursu: Planowanie i organizacja eventów, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Unieważnienie zapytania ofertowego dla części A
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części B
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty dla części A
Pobierz: Załącznik 2 - Formularz oferty dla części B
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części A
Pobierz: Załącznik 6 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części B
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części A
Pobierz: Załącznik 8 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części B
Pobierz: Załącznik 9 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 10 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/13 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/12 na przeprowadzenie kursu: Aranżacja przestrzeni wystawowych, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 30.10.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/11 na rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Dania-Polska, Polska-Dania dla 5 osób wraz z zapewnieniem transportu lokalnego i ubezpieczenia, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 30.10.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/10 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 25.09.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/09 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 1 osoby, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 25.09.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/08 na rezerwację i zakup biletu lotniczego na trasie Dania-Polska, Polska-Dania dla 1 osoby wraz z zapewnieniem transportu lokalnego i ubezpieczenia, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 08.07.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/07 na organizację pobytu obejmującego usługę transportową, hotelarską i gastronomiczną w Danii dla 19 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 08.07.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/06 na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Danii dla 19 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 04.03.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/05 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 25.02.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/04 na przeprowadzenie kursu: Grafika multimedialna, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części A
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części B
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części C
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty dla części A
Pobierz: Załącznik 2 - Formularz oferty dla części B
Pobierz: Załącznik 3 - Formularz oferty dla części C
Pobierz: Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 6 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części A
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części B
Pobierz: Załącznik 8 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części C
Pobierz: Załącznik 9 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części A
Pobierz: Załącznik 10 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części B
Pobierz: Załącznik 11 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części C
Pobierz: Załącznik 12 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 13 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.02.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/03 na przeprowadzenie kursu: Planowanie i organizacja eventów, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części A
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dla części B
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty dla części A
Pobierz: Załącznik 2 - Formularz oferty dla części B
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części A
Pobierz: Załącznik 6 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych dla części B
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części A
Pobierz: Załącznik 8 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych dla części B
Pobierz: Załącznik 9 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 10 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.02.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.02.2014 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2014/01 na przeprowadzenie kursu: Aranżacja przestrzeni wystawowych, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy - wersja dla osób prawnych
Pobierz: Załącznik 5 - Wzór umowy - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 6 - Oświadczenie NSRO - wersja dla osób fizycznych
Pobierz: Załącznik 7 - Wzór programu szkolenia


Data publikacji: 19.11.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/08 organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 19.11.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/07 na rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Dania-Polska Polska-Dania dla 5 osób wraz z zapewnieniem transportu lokalnego i ubezpieczenia, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 22.10.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/06 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 1 osoby, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 22.10.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/05 na rezerwację i zakup biletu lotniczego na trasie Dania-Polska-Polska-Dania dla 1 osoby wraz z zapewnieniem transportu lokalnego i ubezpieczenia, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 03.09.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu, w ramach Projektu "Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Specyfikacja - sprzęt dla informatyków
Pobierz: Specyfikacja - sprzęt dla logistyków
Pobierz: Specyfikacja - Pozostały sprzęt

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 21.08.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/04 na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Danii dla 12 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 21.08.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/03 na organizację pobytu obejmującego usługę transportową, hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Herning w Danii dla 12 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:


   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 30.07.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/02 na rezerwację i zakup biletów lotniczych do Danii dla 12 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Zmiana zapisów Zapytania ofertowego

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Data publikacji: 22.07.2013 r.
Zapytanie ofertowe nr 07/2013/01 na organizację pobytu obejmującego usługę transportową, hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Herning w Danii dla 12 osób, w ramach Projektu "Targi przyszłością regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:


   
Pobierz: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Pobierz: Zapytanie ofertowe
Pobierz: Zmiana zapisów Zapytania ofertowego
Pobierz: Wyjaśnienie dotyczące programu wyjazdu studyjnego
Pobierz: Wydłużenie terminu wyboru Wykonawcy

   
Pobierz: Załącznik 1 - Formularz oferty
Pobierz: Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych usług
Pobierz: Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Pobierz: Załącznik 4 - Wzór umowy


Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.