European Youth Newspaper Online
Partner:
EYHR Net
Pomysł projektu sieciowego powstał podczas seminarium kontaktowego, które miało miejsce w Brukseli. Tam też podjęta została decyzja o zorganizowaniu wizyty przygotowawczej, dzięki której razem z organizacjami, które zostały naszymi partnerami mogliśmy się zaprzyjaźnić oraz poznać swoje oczekiwania w stosunku do projektu sieciowego. W celu rozwoju projektu sieciowego zorganizowana została również wymiana młodzieżowa, w czasie której przeprowadziliśmy szereg warsztatów dziennikarskich, co zdecydowanie pomogło przyszłym autorom tekstów i udoskonaliło ich umiejętności. W trakcie wymiany odbyło się również szereg spotkań podczas których razem z partnerami doprecyzowaliśmy wiele szczegółów dotyczących naszej gazety.

Przez cały okres realizacji projektu młodzież w poszczególnych krajach miała za zadanie zbierać materiały, dokumentację fotograficzną, przeprowadzać wywiady oraz przygotowywać artykuły. Najlepsze z artykułów były tłumaczone na język angielski i przesyłane do redakcji w Polsce. Tutaj po przejściu przez korektę artykuły zamieszczane były w międzynarodowym wydaniu gazety na stronie internetowej.

W ciągu roku działalności gazety przedstawiliśmy artykuły opisujące działania młodzieży i informacje o możliwościach studiowania za granicą. Na łamach naszej gazety ukazały się artykuły mówiące o tym, jak młodzież w różnych krajach spędza wolny czas, w jaki sposób można połączyć edukację formalną z szeroko pojętą edukacją nieformalną. Opisaliśmy również wymianę młodzieżową, na której oddziały narodowe naszej redakcji miały okazję się spotkać i zaprzyjaźnić, a także doskonalić swoje umiejętności, czego owocem były artykuły oraz liczne zdjęcia, jakie zostały zamieszczone w numerze gazety, jaki ukazał się po spotkaniu w Polsce. W publikowanych artykułach nie zabrakło tematów przedstawiających kraje członkowskie.

Sporządziliśmy pewnego rodzaju przewodniki, które miały za zadanie pomóc odwiedzającym nasze miasta gościom, opisaliśmy język niewerbalny, czyli język gestów, który jak wiemy w każdym z krajów ma pewne podobieństwa, ale i różnice, które często mogą być niebezpieczne lub zabawne. Opisując narodowe święta i potrawy, każdy z krajów miał okazję pochwalić się kulturowym bogactwem swojej ojczyzny. Poruszyliśmy również temat, który jak się okazało staje się problemem nie tylko w Polsce, ale i całej Europie, a mianowicie bezpieczeństwo na ulicach. Temat okazał się niezwykle ważny, gdyż każdy z krajów uczestniczących w projekcie boryka się z problemem bezpieczeństwa na ulicach.

Dzięki organizacji pozarządowej z Bułgarii stworzyliśmy projekt, który jest bezpośrednią kontynuacją naszej gazety. Dzięki zmianie na stanowisku organizacji koordynującej mamy nadzieję wzbogacić drugą edycję gazety o nowe pomysły, co zapewni jej dalszy rozwój.

Wśród naszych nagród niewątpliwie cenną jest wyróżnienie, jakie Komisja Europejska przyznaje projektom realizowanym w całej Europie w ramach Programu Młodzież.
W roku 2005 projekt European Youth Newspaper Online został nominowany do nagrody przyznawanej co dwa lata: European YOUTH Award 2005.
Nasz projekt znalazł się w zaszczytnej grupie 25 wyróżnionych projektów, spośród 12 000 projektów, jakie Komisja Europejska wspiera co roku w ramach Programu Młodzież.

Relacja z ceremonii European Youth Award 2005

Zobacz publikacje o projekcie 'European Youth Newspaper Online' w mediach elektronicznych

Zobacz materiały o projekcie 'European Youth Electronic Newspaper' z mediów tradycyjnych

Zdjęcia:
Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.