Konferencja Bezpieczny Internet
Partner:
NASK
Sponsor:
SoftStory
Sponsor:
ProgMan
Sponsor:
MAC Edukacja
Partner:
Radio Tak FM
Patronat honorowy:
Urząd Miasta Kielce
Wspólnie z Centrum Wolontariatu w Kielcach zorganizowaliśmy w dniu 20 września 2005 roku konferencję 'Bezpieczny Internet' skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studentów, dostawców usług internetowych, właścicieli kawiarenek internetowych, przedstawicieli władz lokalnych, organizacji społecznych, mediów oraz wszystkich zainteresowanych osób z terenu województwa świętokrzyskiego.
Konferencja 'Bezpieczny Internet' została poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz problematyce zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w Sieci.

Konferencję rozpoczął Maciej Kozłowski, dyrektor NASK. Wykłady związane z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie prezentowali Łukasz Wojtasik i Katarzyna Fenik z FDN, Marek Marzec z NASK, Marek Dudek z Dyżurnet.pl oraz Sybilla Graczyk ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Po sesji plenarnej odbyły się dwa warsztaty: 'Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie' oraz 'Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie - współpraca wymiaru sprawiedliwości, firm i organizacji pozarządowych'.

Konferencja 'Bezpieczny Internet' została zorganizowania w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 'Dziecko w Sieci' i programu Komisji Europejskiej 'Safer Internet Action Plan', koordynowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Naukową oraz Akademicką Sieć Komputerową.

Kielecka konferencja była jedną z cyklu konferencji, które w latach 2005-2006 FDN i NASK wraz z lokalnymi partnerami zorganizują we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Konferencje 'Bezpieczny Internet' objęte zostały patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kielecka Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielc Wojciecha Lubawskiego.

Konferencję wsparli jako Sponsorzy: SoftStory (www.softstory.pl), Mac Edukacja (www.mac.pl), ProgMan Software (www.progman.com.pl), Kielecki Festiwal Nauki (www.festiwal-nauki.kielce.pl), którym serdecznie dziękujemy.

Konferencji towarzyszył piknik dla dzieci i rodziców zorganizowany w centrum Kielc. Poprzez uczestnictwo w grach edukacyjnych i konkursach z nagrodami dzieci dowiadywały się o zagrożeniach związanych z Internetem oraz sposobach przeciwdziałania im. Zabawy odbywały się przy utworze 'Sieciaki' i błyskach koguta Sieciakowozu.

Kolejnym etapem naszych działań będzie koordynacja kampanii edukacyjnej na temat zagrożeń dla dzieci, jakie niesie ze sobą Internet.

Zagadnienie zwalczania nielegalnych treści w Internecie prezentowaliśmy również podczas ogólnopolskiej konferencji, która zgromadziła prokuratorów z całego kraju, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczpospolitej Polskiej w Cedzynie koło Kielc w dniach 21-22 października 2005 r.

Zobacz publikacje o projekcie 'Konferencja Bezpieczny Internet' w mediach elektronicznych

Zobacz materiały o projekcie 'Konferencja Bezpieczny Internet' z mediów tradycyjnych

Zdjęcia:
Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.