Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży

Europejski Tydzień Młodzieży to szczególny czas, w którym wszystkie oczy i uszy skierowane są na młodzież. Jest to czas na rozważania i dyskusje o potrzebach młodzieży, możliwościach, jakie mają oraz o tym, co należy do oferty skierowanej do młodzieży dołączyć. Młodzież, politycy, eksperci decydenci w całej Europie koncentrują się na wypracowywaniu postulatów i rekomendacji dotyczących kształtu polityki młodzieżowej.
Projekt "Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży" to lokalne wydarzenie realizowane w ramach ogólnoeuropejskich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011.
Projekt został stworzony w partnerstwie organizacji i instytucji, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Stowarzyszenie "Aktywność Współpraca Rozwój", Muzeum Historii Kielc, Uczelniana Rada Samorządu Studentów przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Głównym celem projektu "Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży" było stworzenie dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego platformy do przekazania swoich spostrzeżeń w obrębie następujących tematów: Bezrobocie i zatrudnienie młodych ludzi, Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami, Wolontariat - pomiędzy edukacją a pracą, Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności, Oddziaływanie i efekty programu "Młodzież w działaniu". Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji postawy aktywnego obywatelstwa i działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

Debata młodzieżowa w Kielcach
19 maja 2011 r. w Auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach obyła się Debata Młodzieżowa - główne wydarzenie świętokrzyskich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, w którym uczestniczyło blisko 130 osób. Na Debatę licznie przybyli przedstawiciele młodzieży z całego województwa świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście - eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczności lokalnych, aktywiści, nauczyciele, decydenci oraz politycy, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej. Wśród zaproszonych gości w znaleźli się między innymi: Pani Beata Oczkowicz - Wicewojewoda Świetokrzyski, Pan Grzegorz Świercz - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Lucjan Pietrzczyk - Świetokrzyski Wicekurator Oświaty, Pan prof. dr hab. Marek Pawełczyk - Dziekan Wydziału Informatyki WSEiP, Pan Zbigniew Pacelt - Poseł na Sejm RP, Pan Marek Materek - Asystent lokalny Róży Thun Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Agnieszka Gosek - Asystent społeczny Posła na Sejm RP Artura Gierady, Pan Dominik Kraska - Kierownik Działu Doradztwa i Transferu Technologii w Kieleckim Parku Technologicznym, Pan Arkadiusz Piecyk - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pani Małgorzata Stanioch - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Michał Gaweł - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Pani Marta Genderka - Pożoga, Pani Edyta Pawlik - Matla oraz Anita Rupala - Doradcy Zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Pan Sebastian Gruszka - Studenckie Forum Business Centre Club, Pani Aleksandra Polesek - Związek Harcerstwa Polskiego, Pan Michał Barański i Jarosław Dudek - Uczelniana Rada Samorządu Studentów WSEiP.

Galeria projektu młodzieżowego "Młodym okiem na Europę"
W dniach 15 - 21 maja 2011 roku na Placu Artystów przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach zorganizowana została wystawa fotografii pn. Galeria projektu młodzieżowego "Młodym okiem na Europę".
Fotografie wraz z krótkimi opisami prezentowały i promowały projekty młodzieżowe zrealizowane przez młodych ludzi z województwa świętokrzyskiego.

Konkursy na portalu społecznościowym Facebook
Codziennie w dniach 15 - 21 maja 2011 r. na stronie projektu na Facebook'u pojawiało się jedno pytanie konkursowe. Osoba, która jako pierwsza odpowiedziała na pytanie prawidłowo otrzymała gadżety projektu.

Lekcje "Eurowolontariat - ciekawy start w dorosłe życie"
Zajęcia zostały dołączone do obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 w naszym województwie. Warsztaty "Eurowolontariat - ciekawy start w dorosłe życie", opracowane są z myślą o młodzieży w wieku 17-25 lat, przeprowadzone zostały w ramach projektu sieci Eurodesk Polska.


Pobierz publikację:
"Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży" Wnioski z debaty


Film "Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży" (14 minut, 17 sekund):


Klip "Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży" (40 sekund):


Partnerzy:
           
     
Muzeum Historii Kielce   Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach   Uczelniana Rada Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach   Grupa VIP "Very International People"


Patronat Honorowy:
       
     
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba   Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas   Prezydent Miasta Kielce
Wojciech Lubawski
  Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł
Patronat medialny:
   
     
     
     
           Zdjęcia:


Projekt realizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011.
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.
Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.