Aktywność na plus
Grantodawca:

Adresatami projektu "Aktywność na plus" była świętokrzyska młodzież, a zwłaszcza uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisław Konarskiego w Jędrzejowie, którzy po raz kolejny wyrazili chęć do rozmów na tematy związane z ich pozycją w społeczeństwie, rozwojem i przyszłością.
Projekt został oparty na dialogu usystematyzowanym w postaci cyklu spotkań dyskusyjnych oraz konferencji, w których wzięli udział młodzież oraz politycy i eksperci lokalni, krajowi, a także europejscy.
Cele projektu były tożsame z celami prezydencji Rady Unii Europejskiej (Holandia, Słowacja, Malta), czyli umożliwienie wszystkim młodym ludziom zaangażowania się w budowę różnorodnej i połączonej Europy oraz promocja zatrudnienia młodych ludzi.
Projekt stał się okazją do tego, aby młodzi ludzie mogli podzielić się swoimi pomysłami, poglądami oraz obawami, rozmawiając bezpośrednio z osobami mającymi wpływ na politykę młodzieżową i wspólnie z nimi opracować wnioski, które potem będą mogły zostać wcielone w życie. Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami przedstawione zostały na konferencji podsumowującej.
Spotkania dyskusyjne dotyczyły partycypacji obywatelskiej, przedsiębiorczości młodzieżowej oraz polityki młodzieżowej. Tematy te zaproponowane zostały przez samych uczestników, jako te najbliższe ich potrzebom i problemom.
Szczegółowe informacje o projekcie: www.mlodziez.com.pl

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.