Nasze realizowe, planowane, zrealizowane projekty oraz złożone wnioski:


Stowarzyszenie Edukacja przez Internet od początku swojej działalności realizuje liczne projekty zgodne z celami statutowymi organizacji.

Realizowane przez nas projekty kierujemy zarówno do społeczeności lokalnej - projekty lokalne, jak i do szerszej grupy beneficjentów, realizując projekty ogólnokrajowe oraz międzynarodowe.

Oprócz inicjowania własnych projektów, współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi Partnerami, przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nasze projekty otrzymały wyróżnienia i nagrody oraz przychylność ze strony licznych środowisk. Wśród naszych nagród niewątpliwie cenną jest wyróżnienie Komisji Europejskiej dla projektu European Youth Newspaper Online.

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie tak wiele zdziałać i zrealizować tylu pożytecznych projektów, za co serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach:
aktualnie realizowanych
zrealizowanych
złożonych wnioskach
naszych przyszyłych planach

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.