Zostań Sponsorem Stowarzyszenia Edukacja przez Internet:


Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Edukacja przez Internet można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane Stowarzyszenia Edukacja przez Internet:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Nr rachunku bankowego: 55213000042001027901030001
Nazwa banku: Volkswagen Bank direct

Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O.
Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Korzyści dla osoby prawnej:
  • zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.
  • Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponowować np. w siedzibie firmy
  • umieścimy Państwa logo i link do strony Darczyńcy na naszej stronie www tutaj
  • przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba prawna może ją odliczyć od dochodu
Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o wpłatę darowizny

Osoby fizyczne:
Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane Stowarzyszenia Edukacja przez Internet:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Nr rachunku bankowego: 55213000042001027901030001
Nazwa banku: Volkswagen Bank direct

Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Korzyści dla osoby fizycznej:

  • Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie
  • w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie www tutaj
  • przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu
Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o wpłatę darowizny

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.