Aktualności

Dziś zapraszamy do lektury nowej publikacji dot. modelu prowadzenia doradztwa zawodowego, wypracowanego w ramach międzynarodowego projektu "My Career Our Game".

Rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt "Deepening democracy" w ramach programu Erasmus+.

Czekaliśmy na to długo. Po wielu miesiącach właśnie uczestniczymy w międzynarodowym spotkaniu na żywo, w Chorwacji.

To jest to - kolejny tydzień i kolejne spotkanie na żywo, tym razem w ramach projektu "Deepening democracy", dzięki Erasmus+

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3", grupy młodzieży z Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji uczestniczyły w Mobilności łączonej.

W dniach 10-15 października 2021 r. mieliśmy możliwość prowadzić szkolenie nt. zarządzania projektami i szkolnego budżetu partycypacyjnego, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3".

W dniach 27 i 28 października 2021 r., razem z Partnerami z Coalition of youth organizations SEGA oraz University of Aveiro uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu "My Career Our Game".

W dniu 28 października 2021 r., w miejscowości Aveiro, w Portugalii, odbyło się Wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej projektu "My Career Our Game".