Aktualności

To jest to - kolejny tydzień i kolejne spotkanie na żywo, tym razem w ramach projektu "Deepening democracy", dzięki Erasmus+

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3", grupy młodzieży z Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji uczestniczyły w Mobilności łączonej.

W dniach 10-15 października 2021 r. mieliśmy możliwość prowadzić szkolenie nt. zarządzania projektami i szkolnego budżetu partycypacyjnego, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3".

W dniach 27 i 28 października 2021 r., razem z Partnerami z Coalition of youth organizations SEGA oraz University of Aveiro uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu "My Career Our Game".

W dniu 28 października 2021 r., w miejscowości Aveiro, w Portugalii, odbyło się Wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej projektu "My Career Our Game".

W dniu 21-27 listopada 2021 r., w Polsce, odbywała się Mobilność łączona w ramach projektu "My Career Our Game", którą zorganizowaliśmy.

Dzisiaj odbyły się warsztaty, których celem było przygotowanie kolejnej debaty w ramach projektu "Demokracja, Europa i Ja".

W dniu 9 grudnia 2021 r. poprowadziliśmy warsztaty nt. tworzenia projektów w Szkolnym budżecie partycypacyjnym. Warsztaty odbyły się ramach projektu "Deepening democracy".

Kilka tygodni temu zakończyliśmy działania projektu "Pozaformalna Akademia Młodych", teraz pora na podzielenie się publikacją, jaka powstała w ramach projektu.

Koniec marca to dla nas bardzo pracowity czas, w ramach projektu projektu "Demokracja, Europa i Ja" - młodzież z Jędrzejowa oraz z Kielc miała okazję uczestniczyć w spotkaniach i porozmawiać o podejmowaniu działań w swoich małych ojczyznach - możliwościach i sposobach angażowania się.