TechKlub Kielce

Sektor 3.0

Sieć TechKlubów to inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jaka działa w ramach "Sektor 3.0", przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Cykliczne spotkania osób, których łączy chęć sięgania po nowe technologie w trzecim sektorze, odbywają się w całej Polsce.

Sektor 3.0 to inicjatywa, dzięki której organizacje pozarządowe mogą nauczyć się jak wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w swojej działalności. Dzięki czemu organizacje pozarządowe mogą sprawniej funkcjonować, docierać do większej liczby osób, a także stają się inspiracją dla innych do efektywniejszego działania.

Sektor 3.0 to: Festiwal Sektor 3.0 (największe w Polsce wydarzenie dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych), Mobilni doradcy (blisko 80 osób, których łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi), Fundusz (organizacje i programiści tworzą własne, innowacyjne rozwiązania technologiczne), szkolenia (oferowane organizacjom), a także TechKluby.

TechKluby to spotkania w całej Polsce, które do tej pory poprowadziło kilkuset prelegentów z różnych środowisk, firm i organizacji. Spotkania TechKlubów to okazja do konfrontacji doświadczeń, dyskusji o bieżących trendach, ale też wymiany wiedzy o nowych narzędziach i możliwościach ich wykorzystania. Ideą TechKlubów jest tworzenie i umacnianie lokalnych sieci współpracy złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu i nauki.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet koordynuje TechKlub Kielce. Każde spotkanie TechKlubu Kielce to okazja do posłuchania prelegentów - specjalistów od nowych technologii oraz networkingu. Spotykamy się w Instytucie Dizajnu w Kielcach. Pierwszy TechKlub Kielce odbył się we wrześniu 2014 roku i od tego czasu spotykamy się z osobami zainteresowanymi nowymi technologiami regularnie w Kielcach.

TechKlub Kielce