Umożliwiamy młodym ludziom zaangażowanie się.

CEL PROJEKTU

Adresatami projektu Aktywność na plus była świętokrzyska młodzież, a zwłaszcza uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, którzy po raz kolejny wyrazili chęć do rozmów na tematy związane z ich pozycją w społeczeństwie, rozwojem i przyszłością. Projekt został oparty na dialogu usystematyzowanym w postaci cyklu spotkań dyskusyjnych oraz konferencji, w których wzięli udział młodzież oraz politycy i eksperci lokalni, krajowi, a także europejscy.
Cele projektu były tożsame z celami prezydencji Rady Unii Europejskiej (Holandia, Słowacja, Malta), czyli umożliwienie wszystkim młodym ludziom zaangażowania się w budowę różnorodnej i połączonej Europy oraz promocja zatrudnienia młodych ludzi.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Projekt stał się okazją do tego, aby młodzi ludzie, podczas realizowanych debat, mogli podzielić się swoimi pomysłami, poglądami oraz obawami, rozmawiając bezpośrednio z osobami mającymi wpływ na politykę młodzieżową i wspólnie z nimi opracować wnioski, które potem będą mogły zostać wcielone w życie. Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami przedstawione zostały na konferencji podsumowującej. Spotkania dyskusyjne dotyczyły partycypacji obywatelskiej, przedsiębiorczości młodzieżowej oraz polityki młodzieżowej. Tematy te zaproponowane zostały przez samych uczestników, jako te najbliższe ich potrzebom i problemom.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2016-2-PL01-KA347-027376
Tytuł projektu: Aktywność na plus
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 19 898,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.07.2017 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego


Strona projektu