Promujemy aktywny udział młodzieży w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "Demokracja, Europa i Ja" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie im przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym poprzez szkolenia, debaty z udziałem ekspertów, polityków, decydentów oraz promocja obchodów Dnia Europy, Święta Unii Europejskiej (niedziela, 9 maja 2021 r.).
Uczestnikami projektu będą: młodzież, eksperci, decydenci oraz przedstawiciele organizacjipozarządowych z regionu. Młodzież to grupa osób w wieku 15-20 lat głównie z dwóch miejscowości - Kielce i Jędrzejów.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano następujące działania: spotkania; warsztaty i debaty oksfordzkie z ekspertami i decydentami (Demokracja i ja; Europa i ja), debata związana z obchodami Dnia Europy oraz wsparcie szkoleniowe - szkolenia nt. organizacji profesjonalnej debaty i sztuki wystąpień publicznych.
Efektem projektu będzie publikacja, zawierająca rekomendacje dot. polityki młodzieżowej i poradnik dla młodzieżowych liderów, która zostanie przekazana przedstawicielom władz oraz politykom, decydentom i organizacjom pracującym z młodzieżą. Będzie ona podsumowaniem wszystkich działań realizowanych w czasie trwania projektu

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2020-2-PL01-KA347-082780
Tytuł projektu: Demokracja, Europa i Ja
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 15 768,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.06.2022 r.

Grupa docelowa: młodzież, organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego