Współtworzymy Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Trzeci Sektor dla Polski, realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, było wypracowanie spójnej strategii rozwoju organizacji pozarządowych jako współtwórców społeczeństwa obywatelskiego. Istotne dla efektywności strategii było to, że była ona tworzona oddolnie, przez organizacje pozarządowe z całego kraju. Dzięki temu została ona oparta na realnych doświadczeniach i wnioskach NGO, a co za tym idzie odpowiada potrzebom społeczeństwa, a jej wdrażanie będzie skuteczniejsze.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano działania w każdym województwie: prace Regionalnego Panelu Ekspertów i Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz działania na poziomie krajowym: Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i prace Krajowego Panelu Ekspertów.
Prace Regionalnego Panelu Ekspertów - w każdym województwie osoby kluczowe dla NGO opracowały dwa tematy istotne dla sektora obywatelskiego: temat ogólnopolski i temat regionalny. Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych - w każdym województwie podczas forum zostały zaprezentowane wyniki prac Regionalnego Panelu Ekspertów.
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - zagadnienia wchodzące w skład strategii zostały opracowane na poziomie krajowym. Prace Krajowego Panelu Ekspertów - przedstawiciele Regionalnych Paneli Ekspertów pracowali nad ostatecznym kształtem strategii, jej upowszechnianiem oraz wdrażaniem.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet włączyło się w realizację projektu Trzeci Sektor dla Polski na terenie woj. świętokrzyskiego. Odpowiadaliśmy za prace Regionalnego Panelu Ekspertów oraz za organizację Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych w Kielcach poruszone zostały dwa tematy: Ambiwalentna rola ICT w organizacji pozarządowej oraz Rola NGO w rozwoju Polski. Tematy zostały omówione wcześniej podczas spotkań Regionalnego Panelu Ekspertów, a zadaniem Forum Inicjatyw Pozarządowych było ich skonsultowanie i rozwinięcie. Forum Inicjatyw Pozarządowych w Kielcach odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2014 r.

PODSTAWOWE DANE

Tytuł projektu: Trzeci Sektor dla Polski
Nazwa Beneficjenta: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. - 31.03.2016 r.
Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych

Projekt zrealizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.