Umożliwiamy młodym ludziom udział w życiu demokratycznym.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Młodzież e-aktywna jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym.
W projekt Młodzież e-aktywna zaangażowana jest młodzież z woj. świętokrzyskiego z 3 miast: z Kielc, Starachowic oraz Jędrzejowa, w wieku 13-19 lat. We wszystkich działaniach projektu weźmie udział 519 uczestników.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: szkolenia skierowane do młodzieży (tematyka: partycypacja obywatelska, e-aktywności i budżet partycypacyjny oraz warsztat z organizacji profesjonalnej debaty), udział młodzieży w spotkaniach z decydentami do spraw młodzieży (nt. partycypacji obywatelskiej), organizacja internetowej kampanii nt. partycypacji, wdrożenie budżetu partycypacyjnego w 3 szkołach (w Kielcach, Starachowicach, Jędrzejowie), udział młodzieży w trzech debatach (w Kielcach, Starachowicach, Jędrzejowie) z decydentami i ekspertami do spraw młodzieży w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym (zainicjowanie i obchody Świętokrzyskiego Tygodnia e-partycypacji).
Wnioski ze spotkań dyskusyjnych z decydentami, czyli rekomendacje użyteczne w kształtowaniu polityk z obszarów aktywnego obywatelstwa i partycypacji młodzieży w życiu społecznym oraz wypracowane stanowiska do wybranych konsultacji społecznych Komisji Europejskiej dot. młodzieży, zostaną zawarte w publikacji.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA347-050449
Tytuł projektu: Młodzież e-aktywna
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 18 966,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2019 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego


Strona projektu