Włączamy się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017.

CEL PROJEKTU

Projekt Solidarni w działaniu wpisał się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Europejski Tydzień Młodzieży jest szczególnym czasem dla wszystkich młodych, gdyż to właśnie młodzież jest ośrodkiem zainteresowania całej Europy. W 2017 r. Europejski Tydzień Młodzieży w Polsce obchodzony był w terminie 1-14 maja 2017 r.
Celem projektu było stworzenie możliwości dialogu usystematyzowanego osób młodych z decydentami poprzez realizację 4 debat (Jędrzejów, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sobków) dla grupy 475 osób należących do różnych grup wiekowych (gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci).

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży i projektu Solidarni w działaniu młodzież miała możliwość debatować w czterech miejscowościach woj. świętokrzyskiego (Jędrzejów, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sobków). Zorganizowane zostały dyskusje między ekspertami i działaczami społecznymi, a młodzieżą na różnych szczeblach edukacji: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa. Debatom towarzyszyła kampania internetowa oraz możliwość składania życzeń na kartkach pocztowych z okazji 30 lat programu Erasmus+.
Po serii debat opracowana została oraz wydana w wersji drukowanej i elektronicznej gazeta, zawierająca wnioski i rekomendacje zebrane w trakcie debat.
Natomiast w grudniu 2017 r. zorganizowany został w Kielcach kongres organizacji pozarządowych pn. Akademia NGO. Była to okazja na zapoznanie młodzieży z województwa z działalnością organizacji pozarządowych i promocję włączania się w działania społeczne.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA347-038176
Tytuł projektu: Solidarni w działaniu
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 16 670,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 31.12.2017 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego


Strona projektu