Wprowadzaliśmy nowatorską metodę nauczania "Value Chain".

CEL PROJEKTU

Celem projektu Targi przyszłością regionu było zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez dodatkowe kursy i praktyki, nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania "Value Chain".
Projekt dotyczył innowacyjnego przedsięwzięcia, które skierowane było do młodych ludzi, chcących w przyszłości pracować w branży wystawienniczo-targowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, Targami Kielce S.A. oraz uczelnią VIA University College, TEKO Design+Business z Danii.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Aby młodzi ludzie zostali przygotowani do wejścia na rynek pracy w kompleksowy sposób, wdrożyliśmy szereg działań:

  • wizyta studyjna dla nauczycieli w Danii,
  • szkolenia: trening kreatywności, marketing targowy,
  • kursy: grafika multimedialna, planowanie i organizacja eventów, aranżacja przestrzeni wystawowych, obsługa techniczna i montaż stoiska, profesjonalna hostessa/profesjonalny host,
  • praktyki dla uczestników kursów,
  • dwa wyjazdy edukacyjne do Danii,
  • targi edukacyjne organizowane przez młodzież w szkole i stoisko targowe na targach edukacyjnych organizowanych w Targach Kielce,
  • dwa wydarzenia Biznes Forum - spotkania z udziałem przedsiębiorców, osób związanych z branżą targową oraz ekspertów z Danii.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Ważnym elementem projektu była współpraca z VIA University College, TEKO Design+Business, prestiżową duńską uczelnią, która z powodzeniem stosuje metodę Value Chain w pracy ze studentami. Młodzież z Jędrzejowa miała okazję bezpośrednio zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi przez VIA University College, TEKO Design+Business podczas wyjazdu edukacyjnego i Biznes Forum. Dodatkowo eksperci z duńskiej uczelni poprowadzili szkolenia dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Co umożliwiło wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania "Value Chain".
Dzięki uczestnictwie uczniów w kursach oraz praktykach zwiększyli oni swoje szanse na rynku pracy, nie tylko w branży wystawienniczo-targowej.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-26-070/12
Tytuł projektu: Targi przyszłością regionu
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Nazwa Partnera: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość projektu: 1 215 338,10 PLN
Wartość dofinansowania: 1 215 338,10 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. - 30.09.2015 r.
Data podpisania umowy: 05.07.2013 r.
Grupa docelowa: uczniowie, nauczyciele

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.