Regionalny Punkt w Kielcach

Eurodesk Polska

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli: poszukujesz informacji o szkoleniach i możliwościach zdobywania funduszy, szukasz partnerów do projektu, organizujesz szkolenie lub konferencję i chciałbyś zaprosić na nie młodzież z zagranicy, potrzebujesz pomocy związanej z edukacją lub działalnością młodzieżową.

Eurodesk to program wspierany, finansowo i merytorycznie, przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+. Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska.

Program Eurodesk działa na czterech poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest europejskie biuro Eurodesk Brussels Link w Brukseli. Za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przy instytucjach i organizacjach w większych miastach, działają Regionalne Punkty Eurodesk Polska.  W mniejszych miastach i miejscowościach działają punkty lokalne, większość z nich w ramach sieci regionalnych.

W ramach Stowarzyszenia Edukacja przez Internet działa Regionalny Punkt Eurodesk Polska. Jako Konsultanci Eurodesku mamy stały kontakt online ze wszystkimi strukturami Eurodesku. Dzięki temu błyskawicznie zdobywamy i przekazujemy informacje.

Sieć Eurodesk Polska prowadzi bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których można wziąć udział i projektów zrealizowanych oraz źródeł informacji. Sieć Eurodesk Polska wydaje publikacje, informujące o możliwościach wyjazdu do innego unijnego kraju: na studia, do pracy, na wolontariat. Są to publikacje: "Na biało", "Studiowanie to wyzwanie", "Altruisty w akcji". Sieć Eurodesk Polska wydaje też kwartalnik "Europa dla Aktywnych" wraz z dodatkiem informacyjno-promocyjnym "Twój Eurodesk". Wszystkie publikacje sieci Eurodesk Polska są bezpłatnie dostępne w biurze naszego Stowarzyszenia w Kielcach.
 

Eurodesk to łatwy kontakt:
Korzystając z bazy danych i kontaktu online pracownicy Krajowego Biura Eurodesk Polska i Regionalnych oraz Lokalnych Punktów Eurodesku udzielają informacji:

  • bezpośrednio w swoich siedzibach,
  • przez telefon,
  • przez Internet.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • potrzebna Ci wiedza na temat jednego z krajów europejskich,
  • poszukujesz informacji o szkoleniach i możliwościach zdobywania funduszy w Polsce i w Europie,
  • chcesz nawiązać kontakt z rówieśnikami lub organizacjami z zagranicy,
  • szukasz partnerów do projektu,
  • organizujesz seminarium, szkolenie lub konferencję i chciałbyś zaprosić na nie młodzież z zagranicy,
  • potrzebujesz pomocy w innej sprawie związanej z edukacją, Europą lub działalnością młodzieżową.

Przyjdź do siedziby Krajowego Biura Eurodesk Polska w Warszawie lub jednego z Regionalnych, bądź Lokalnych Punktów Eurodesk Polska, zadzwoń lub wyślij e-mail.

Eurodesk Polska