Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Edukacja przez Internet to podstawowy dokument, który reguluje działalność naszej organizacji.

W Statucie Stowarzyszenia przede wszystkim zostały sformułowane nasze cele statutowe, które odzwierciedlają działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Zachęcamy do lektury naszego Statutu. Jest to dokument w pełni jawny.

 

Statut Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Pobierz