Zarząd i Komisja Rewizyjna

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Edukacja przez Internet są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 •  

  Zarząd

 •  

  Komisja Rewizyjna

Zarząd

Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Skład Zarządu:

 • Karol Kaleta - Prezes Zarządu
 • Maciej Barański - Zastępca Prezesa
 • Paweł Mochocki - Sekretarz
 • Agnieszka Tercz - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Anna Barańska
 • Andrzej Laskowski
 • Maciej Bugajski