Zarząd i Komisja Rewizyjna

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Edukacja przez Internet są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

  •  

    Zarząd

  •  

    Komisja Rewizyjna

Zarząd

Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Skład Zarządu:

  • Agnieszka Tercz - Prezes Zarządu
  • Karol Kaleta - Zastępca Prezesa Zarządu

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Wioletta Molęda
  • Maciej Bugajski