Razem tworzymy możliwości oraz angażujemy młodzież do udziału w życiu demokratycznym Europy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "Aktywni I odpowiedzialni" jest stworzenie możliwości oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w życiu demokratycznym Europy a także promocja działań dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy na rzecz ochrony środowiska.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: Warsztaty dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szkole, w społeczności lokalnej), warsztaty proces modelu EKO prowadzone przez młodzież dla rówieśników, warsztaty w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży, warsztaty dotyczące socjokracji w praktyce, debaty z ekspertami, warsztaty młodzieży dla rówieśników dotyczące sposobów na zachęcenie do działania. Spotkania odbywać się będą w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach projektu zostaną stworzone 5-letnie plany dla szkół - modele EKO - zawierające drobne działania możliwe do realizacji m.in. przez uczniów na terenie szkoły oraz Kodeksy dla młodych w obszarze SDG, które pozwolą na wprowadzenie dobrych nawyków proekologicznych. Będą to działania przybliżające do realizacji Celów Agendy 2030.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA154-YOU-000149101
Tytuł projektu: Aktywni i Odpowiedzialni
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 56 373,00 EUR0
Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. -31.07.2025 r.
Grupa docelowa: młodzież z województwa świętokrzyskiego