O Stowarzyszeniu Edukacja przez Internet

Kim jesteśmy:

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.

Zakres działalności Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to przede wszystkim programy edukacyjne i szkoleniowe skierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, organizacji pozarządowych, firm, instytucji i przedsiębiorców. Zespół Stowarzyszenia uważnie obserwuje system edukacji i poszukuje nowych metod, które nie tylko go uzupełnią, ale i ulepszą.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet należy do sieci Eurodesk oraz do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA.

W ramach inicjatywy Sektor 3.0 organizujemy spotkania TechKlub Kielce. TechKlub Kielce to okazja do posłuchania prelegentów - specjalistów od nowych technologii oraz networkingu.

Nasza działalność

Naszą działalność koncentruje się w czterech obszarach:

  • Internet i nowe technologie
  • Młodzież
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Edukacja

#Internet i #nowe technologie Od Internetu wszystko się zaczęło. Nowoczesne technologie towarzyszą nam do dziś. Wciąż szukamy nowych rozwiązań i staramy się je upowszechniać wspierając rozwój społeczeństwa informacyjnego. Internet i nowe technologie obecne są w naszych projektach jako zakres podejmowanej tematyki lub wykorzystywane narzędzia. Uczestniczymy w inicjatywie Sektor 3.0, dzięki której organizacje pozarządowe mogą nauczyć się jak wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w swojej działalności. Od 2014 roku Stowarzyszenie koordynuje TechKlub Kielce. Każde spotkanie TechKlubu Kielce to okazja do posłuchania prelegentów, specjalistów od nowych technologii oraz networkingu.

#Młodzież Młodzież w naszych projektach to nie tylko uczestnicy, ale także współrealizatorzy. Młodzi ludzie jako wolontariusze pomagają w realizacji projektów, zyskują nowe umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenia niezbędne w budowaniu kariery zawodowej. Pomagamy nie tylko bezpośrednio młodym ludziom, ale także tym, którzy z nimi pracują. Zajmujemy się szkoleniem, doradztwem i wspieraniem organizacji działających na rzecz młodzieży. Należymy do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Punkt Eurodesk Polska. Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, oferujący pomoc związaną z edukacją i działalnością młodzieżową.

#Społeczeństwo obywatelskie Społeczeństwo obywatelskie to nie tylko trzeci sektor. Zajmujemy się rozwojem postaw obywatelskich, budujemy sieci NGO i uczymy społeczeństwo, jak zakładać nowe organizacje i jak je prowadzić. Naszym celem jest wzmacnianie różnych form działalności obywatelskiej. Do wszystkich zainteresowanych działalnością społeczną kierujemy nasze projekty, spotkania, szkolenia, seminaria i publikacje, z obszaru społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez współpracę opartą na partnerskich zasadach z innymi organizacjami trzeciego sektora, administracją publiczną oraz firmami i instytucjami, dajemy impuls do dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

#Edukacja Jednym z naszych celów i obszarów specjalizacji naszego Stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie edukacji pozaformalnej i formalnej oraz edukacji na odległość, czyli e-learningu. W naszej codziennej działalności i realizowanych projektach, przewijają się właśnie te różne formy edukacji. Promujemy edukację pozaformalną, organizujemy projekty, kursy, szkolenia, praktyki i staże. Realizujemy też projekty i działania wspierające edukację formalną oraz same szkoły. Jednocześnie naszym celem jest pokazywane nowych metod dydaktycznych i sposobów wprowadzania elementów edukacji pozaformalnej do zajęć w szkołach czy na uczelniach. Stale promujemy i wspieramy e-learning, czyli edukację przez Internet. Naszą działalność w tym obszarze kierujemy do twórców narzędzi i treści, a także do wszystkich zainteresowanych tą formą kształcenia.

Nasze wartości

Misja

Aby nasza działalność była efektywna, kierujemy się misją, która przyświeca nam od początku istnienia Stowarzyszenia.

Aktywność

Monotonia i rutyna - tych wyrazów nie ma w naszym słowniku. Aktywność to coś, dzięki czemu wciąż podejmujemy nowe wyzwania i z satysfakcją realizujemy kolejne inicjatywy.

Zaufanie

Wieloletnia działalność i sumienne realizowanie zadań zaowocowało współpracą na wielu obszarach i sprawiło, że staliśmy się godnymi zaufania partnerami.

Wolność

Działamy w sposób niezależny. Sami wyznaczamy nasze cele i zadania.

Transparentność

Zależy nam na zaufaniu otoczenia, stąd nasze działania są realizowane w sposób jawny i tego samego wymagamy od naszych partnerów.

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem, dla którego stała współpraca i wzajemna pomoc jest nieodłącznym elementem codziennej pracy.

Partycypacja

Uczestnictwo w życiu społecznym to siła napędowa naszych działań. Dzięki temu wiemy, że nasze działania mogą zmieniać rzeczywistość.

Satysfakcja

To jeden z najważniejszych efektów działalności społecznej. Patrzenie na zmiany, jakie udaje się nam wprowadzać i rozwój uczestników naszych projektów, to one są dla nas największą satysfakcją.

Profesjonalizm

Każde zadanie, od tych największych oraz najbardziej angażujących, do tych o najmniejszej skali, staramy się realizować profesjonalnie. W ten sposób dbamy o jakość naszej pracy i zapewniamy jej efektywność.

Rozwój

Ciągła chęć rozwoju motywuje nas do podejmowania kolejnych zadań. W naszej działalności nie ma problemów, są tylko wyzwania, które wciąż uczą nas nowych rzeczy i pozwalają zdobywać nowe doświadczenia.

Obszary naszego działania w badaniach

85%
9-16 latków wykorzystuje Internet w nauce szkolnej, a częstsze korzystaniez Internetu ułatwia nabywanie umiejętności cyfrowych i internetowych
55%
Organizacji współpracuje z wolontariuszami zewnętrznymi. W przeciętnej organizacji korzystającej z wolontariatu działa 8 wolontariuszy, z czego połowa na stałe
75%
Urzędników zajmujących się edukacją na całym świecie uważa, że technologia może odgrywać główną rolę w sposobach uczenia się i nauczania
65%
Młodych osób wskazuje, że nauka bez Internetu byłaby dla nich o wiele bardziej nudna, tyle samo twierdzi, że Internet zapewnia im osobistą przestrzeń

Nasz Zespół