Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.

CEL EURODESKU

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Eurodesk to program wspierany, zarówno finansowo, jak i merytorycznie, przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+. Sieć Eurodesk działa w 34 krajach europejskich. Do sieci należą organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska. Program Eurodesk działa na czterech poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest europejskie biuro Eurodesk Brussels Link w Brukseli. W Polsce za koordynację Eurodesku odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które działa w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Natomiast przy instytucjach i organizacjach w różnych miastach, działają Regionalne lub Lokalne Punkty Eurodesk Polska.

DZIĘKI EURODESKOWI

W ramach Stowarzyszenia Edukacja przez Internet działa Regionalny Punkt Eurodesk Polska. Jako Konsultanci Eurodesku mamy stały kontakt online ze wszystkimi strukturami sieci Eurodesku. Dzięki temu możemy błyskawicznie zdobywać i przekazywać informacje. Sieć Eurodesk Polska prowadzi bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których można wziąć udział i projektów zrealizowanych oraz źródeł informacji. Sieć Eurodesk Polska odpowiada też na pytania młodzieży, informuje oraz prowadzi działalność wydawniczą. Sieć Eurodesk Polska wydaje publikacje, informujące o możliwościach wyjazdu do innego unijnego kraju: na studia, do pracy, na wolontariat. Są to publikacje: "Na biało", "Studiowanie to wyzwanie", "Altruisty w akcji".  Eurodesk Polska wydaje też kwartalnik "Europa dla Aktywnych" wraz z dodatkiem informacyjno-promocyjnym "Twój Eurodesk". Wszystkie publikacje sieci Eurodesk Polska są bezpłatnie dostępne w biurze naszego Stowarzyszenia w Kielcach.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

  • potrzebna Ci wiedza na temat jednego z krajów europejskich,
  • poszukujesz informacji o szkoleniach i możliwościach zdobywania funduszy w Polsce i w Europie,
  • chcesz nawiązać kontakt z rówieśnikami lub organizacjami z zagranicy,
  • szukasz partnerów do projektu,
  • organizujesz seminarium, szkolenie lub konferencję i chciałbyś zaprosić na nie młodzież z zagranicy,
  • potrzebujesz pomocy w innej sprawie związanej z edukacją, Europą lub działalnością młodzieżową.

Przyjdź do siedziby Krajowego Biura Eurodesk Polska w Warszawie lub jednego z Regionalnych, bądź Lokalnych Punktów Eurodesk Polska, zadzwoń lub wyślij e-mail.


Eurodesk Polska