Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi oraz zakończonymi Zapytaniami ofertowymi naszego Stowarzyszenia, w związku z realizacją projeków finansowanych ze środków Funduszy Europejskich.
Wszystkie nasze ogłoszenia publikowane są również na Baza konkurencyjności. Baza konkurencyjności służy realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich. na lata 2014-2020. Odsyłam zatem również do naszego profilu na Bazie konkurencyjności.

Data publikacji: 20.02.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2019/02 Wybór trenera prowadzącego szkolenia „Savoir Vivre w pracy” dla uczestników projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy

Data publikacji: 20.02.2019 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2019/01 Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji dot. kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy

Data publikacji: 26.11.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/06 Kurs Operatora wózków widłowych dla 15 uczestników projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 26.11.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/05 Wybór trenera na szkolenie dla uczniów w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!" pn. "Cyberbezpieczeństwo - umiejętność poruszania się w sieci"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 10.10.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/04 Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów w ramach projektu "Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!" pn. "Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 28.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/03 Kurs Operatora wózków widłowych dla 15 uczestników projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 04.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/02 Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 10.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 21/2018/01 Wybór 4 prelegentów i prowadzącego podczas konferencji dot. kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty |  Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 04.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 02/2017/KZ-EPI Wybór przedsiębiorstwa z branży IT zlokalizowanego w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym odbędą się wizyty studyjne dla uczniów w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 

Data publikacji: 04.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 01/2017/KZ-EPI Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów w ramach projektu "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!" pn. "Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu"
 Pobierz załączniki:
 Zapytanie ofertowe
 Załącznik 1 - Formularz Oferty
 Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 Załącznik 4 - Wzór umowy
 Informacja o wybranym wykonawcy
 Pytania i wyjaśnienia:
 Pytanie nr 1
 Pytanie nr 2