Promujemy bardziej angażującą edukację i przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży.

CEL PROJEKTU

Celem projektu PlaNET Social Enterprise 3 jest promowanie angażującej i bardziej włączającej edukacji oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi. Projekt realizowany jest przez cztery instytucje partnerskie: Agency for development of Gemer region (Słowacja), Local development agency - PINS (Chorwacja), Association NET - Networking Education and training (Włochy) i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego w szkołach (po jednej szkole w każdym kraju partnerskim); dwa stacjonarne międzynarodowe oraz 6 wirtualnych międzynarodowych szkoleń, skierowanych do uczniów tych szkół; cztery wizyty studyjne; osiem wydarzeń upowszechniających. Rezultatem pracy intelektualnej projektu będą materiały skierowane do młodzieży, uczniów, nauczycieli i pracowników młodzieżowych. Materiały będą dotyczyć: szkolnego budżetu partycypacyjnego, miejskiego budżetu partycypacyjnego oraz innowacji społecznych, start-upów i zielonej gospodarki. W trakcie projektu odbędą się również trzy spotkania służące zarządzaniu projektem.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2020-2-SK02-KA205-002511
Tytuł projektu: PlaNET Social Enterprise 3
Nazwa Beneficjenta: Agency for development of Gemer region (Słowacja)
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Local development agency - PINS (Chorwacja), Association NET - Networking Education and training (Włochy)
Siedziba Beneficjenta: Mokra Luka
Wartość dofinansowania: 149 974,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. - 31.08.2023 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, eksperci, decydenci


Publikacja "Szkolenie b-learningowe z zakresu SPB, MPB i rozwoju projektów"


Publikacja "Budżet partycypacyjny w małych gminach"


Publikacja "Innowacje Społeczne, Zielona Gospodarka i Startup - Program szkoleń"


Strona projektu