Sprawozdania Stowarzyszenia

Na niniejszej stronie zamieszczamy sprawozdania Stowarzyszenia Edukacja przez Internet, które zostały zatwierdzone za poszczególne lata działalności naszej organizacji.

Nasze Stowarzyszenie, jak i każda organizacja pozarządowa, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mamy coroczny obowiązek sprawozdawczy. Okresem, za który składa się sprawozdanie jest rok obrotowy (dla naszego Stowarzyszenia rok obrotowy to rok kalendarzowy).

 • 2020rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2021rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2016rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2017rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2018rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2019rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2012rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2013rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2014rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2015rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2008rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2009rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2010rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2011rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2004rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2005rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2006rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz
 • 2007rok

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa
 • Pobierz