Łagodzimy skutki COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU

Celem projektu „Aktywna społecznie Brynica” jest łagodzenie skutków COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z Brynicy, a szczególnie przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowisku lokalnym poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz społeczności

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży (dotyczących m.in. pobudzenia kreatywności, współpracy, filtrowania informacji, efektywnej komunikacji, procesu podejmowania decyzji (w tym metodą socjokracji), prezentacji i sztuki wystąpień publicznych, metod pracy na rzecz społeczeństwa, a także przygotowanie i organizowania spotkań lokalnych) oraz warsztaty dla nauczycieli dotyczące socjokracji, spotkanie dyskusyjne, wizyta studyjna, spotkania z osobami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. Przewidziane zostało także wsparcie instytucjonalne, w ramach którego przeprowadzone zostanie szkolenie narzędziowe dotyczące pracy z młodzieżą a także szkolenie językowe dokształcające pracowników Stowarzyszenia.

PODSTAWOWE DANE

Umowa grantowa: FP-2022-J-30
Tytuł projektu: Aktywna społecznie Brynica
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 39 758,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.
Grupa docelowa: dzieci i młodzież, nauczyciele, pracownicy Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego, eksperci, decydenci


Projekt jest finansowany w ramach Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23", utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.