Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Edukacja przez Internet to dokument, który został przyjęty w 2024 roku.
Dokument został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały Zarządu.
Dokument zawiera informacje na temat:
• obszarów działalności i zasobów Stowarzyszenia,
• potrzeb, oczekiwań oraz barier, a także wytycza kierunki rozwoju Stowarzyszenia.

 

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Edukacja przez Internet

Pobierz