Sieć SYNERGIA

Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej

W 2014 zainicjowaliśmy powstanie Sieci, którą aktualnie tworzą 23 organizacje członkowskie, z terenu województwa świętokrzyskiego. Są to organizacje młodzieżowe i organizacje pracujące z młodzieżą.

Celem Sieci SYNERGIA jest wspieranie organizacji członkowskich w rozwoju i profesjonalizacji, umacnianie pozytywnego wizerunku i znaczenia organizacji pracujących z młodzieżą.

Idea sieci sięga swymi korzeniami wcześniej - w czerwcu 2013 r. powstała nieformalna grupa Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży, która skupiła 5 organizacji pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W tym gronie udało nam się skonsultować Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Uwzględniono wiele z naszych uwag dotyczących młodzieży, aktywności społecznej i wolontariatu  oraz edukacji nieformalnej.

Po roku działań postanowiliśmy rozszerzyć grupę i zbudować regionalną sieć organizacji. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pt. „Złap się SAM- Sieć Aktywności Młodzieżowej” został przygotowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet - lider projektu, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa oraz Stowarzyszenie Spektrum Możliwości. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy organizować systematyczne spotkania członków sieci, akademię animatora i spotkania dyskusyjne. Projekt trwał do czerwca 2015 r.

Sieć SYNERGIA