Promujemy aktywny udział młodzieży w życiu demokratycznym.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "Pozaformalna Akademia Młodych" jest promowanie aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym, promocja działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej. Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 15-20 lat, uczniowie starachowickich szkół średnich. Projekt zachęci młodzież do aktywności oraz czynnego dialogu z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki.
Projekt zakłada zwrócenie uwagi na problem bezrobocia oraz braku doświadczenia młodzieży na rynku pracy czy też promowanie założeń Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 w trakcie debat oraz w mediach społecznościowych.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano następujące działania: spotkania; debaty z ekspertami i decydentami (Unia Europejska dla młodzieży, Aktywność obywatelska młodzieży, Młodzież na rynku pracy) oraz wsparcie szkoleniowe w postaci Akademii Animatora (efektywna komunikacja, zarządzanie zespołem, animacja lokalna, narzędzia wykorzystywane w pracy Animatora, nowe metody pracy z młodzieżą, ewaluacja pracy Animatora, sztuka wystąpień publicznych, organizacja profesjonalnej debaty).
Efektem projektu będzie publikacja, zawierająca rekomendacje dot. polityki młodzieżowej i poradnik dla młodzieżowych liderów, która zostanie przekazana przedstawicielom władz oraz politykom, decydentom i organizacjom pracującym z młodzieżą.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2019-3-PL01-KA347-077696
Tytuł projektu: Pozaformalna Akademia Młodych
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 17 062,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Grupa docelowa: młodzież, organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego