Regularne spotkania dla miłośników nowych technologii.

CEL SektorA 3.0

TechKlub Kielce działa w ramach sieci TechKlubów, które powstały z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Sieć działa w ramach przedsięwzięcia "Sektor 3.0", realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem inicjatywy Sektor 3.0 jest wzrost świadomości organizacji pozarządowych jak mogą wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w swojej działalności. Dzięki czemu organizacje pozarządowe mogą sprawniej funkcjonować, docierać do większej liczby osób, a także stają się inspiracją dla innych do efektywniejszego działania.

DZIĘKI SektorOWI 3.0

W ramach inicjatywy Sektor 3.0: odbywa się Festiwal Sektor 3.0 (największe w Polsce wydarzenie dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych), działają Mobilni doradcy (blisko 80 osób, których łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi), prowadzony jest Fundusz (organizacje i programiści tworzą własne, innowacyjne rozwiązania technologiczne), prowadzone są szkolenia (oferowane organizacjom), a także odbywają się TechKluby.
TechKluby, czyli cykliczne spotkania osób, których łączy chęć sięgania po nowe technologie w trzecim sektorze, odbywają się w całej Polsce, a do tej pory poprowadziło je kilkuset prelegentów z różnych środowisk, firm i organizacji. Spotkania TechKlubów to okazja do konfrontacji doświadczeń, dyskusji o bieżących trendach, ale też wymiany wiedzy o nowych narzędziach i możliwościach ich wykorzystania. Ideą TechKlubów jest tworzenie i umacnianie lokalnych sieci współpracy złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu i nauki.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet koordynuje TechKlub Kielce. Każde spotkanie TechKlubu Kielce to okazja do posłuchania prelegentów - specjalistów od nowych technologii oraz networkingu. Spotykamy się w Instytucie Dizajnu w Kielcach. Pierwszy TechKlub Kielce odbył się we wrześniu 2014 roku i od tego czasu spotykamy się z osobami zainteresowanymi nowymi technologiami regularnie w Kielcach.


TechKlub Kielce