Europejski Portal Młodzieżowy

Inicjatywa Unii Europejskiej

Europejski Portal Młodzieżowy przedstawia informacje o europejskich i krajowych projektach i inicjatywach skierowanych do młodych ludzi, którzy mieszkają, uczą się i pracują w Europie.

Europejski Portal Młodzieżowy przeznaczony jest dla młodzieży, a także dla zainteresowanych stron zajmujących się młodzieżą.

Na Europejskim Portalu Młodzieżowym można znaleźć cztery główne rodzaje treści pogrupowane w poszczególnych działach:

  • Strony tematyczne związane z unijną polityką na rzecz młodzieży: "Zacznij działać".
  • Strony tematyczne związane z możliwościami wyjazdu za granicę: "Wyjedź za granicę".
  • Strony programów/inicjatyw finansowanych przez UE: "Inicjatywy UE".
  • Strony dotyczące polityki w tej dziedzinie: "Strategia UE na rzecz młodzieży".

Oprócz tych czterech głównych rodzajów treści można zapoznać się z relacjami młodych ludzi, a także przejrzeć aktualności i nadchodzące wydarzenia.

Treść portalu aktualizują Komisja Europejska i sieć Eurodesk.

Europejski Portal Młodzieżowy