Podnosimy świadomość nt. nierówności na rynku pracy.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "Overcoming Gender Bias in Career Opportunities" jest podniesienie świadomości na temat istniejących nierówności na rynku pracy ze względu na płeć, poprzez opracowanie wskazówek i narzędzi wspierających pracodawców i kandydatów/kandydatki do pracy, w prowadzeniu sprawiedliwych procesów rekrutacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano następujące działania: wymiana doświadczeń; cztery międzynarodowe spotkania projektowe; opracowanie trzech Rezultatów pracy intelektualnej, wydarzenia upowszechniające Rezultaty pracy intelektualnej w sześciu krajach. Zaplanowane do opracowania Rezultaty pracy intelektualnej zostały zatytułowane: Guide for the Identification and Mitigation of Gender Biases Practices in Job Market; Online Lab for Gender Bias Awareness and Assessment; O´Bias Lab Toolkit and Training Packages for Job Seekers and Employers.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2020-1-PT01-KA204-078826
Tytuł projektu: Overcoming Gender Bias in Career Opportunities
Nazwa Beneficjenta: University of Aveiro
Nazwy Partnerów: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Eurosuccess Consulting, p-consulting.gr, Dom Spain Consulting S.L, Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH, Inova-Ria - Companies Association for an Innovation Network
Siedziba Beneficjenta: Aveiro
Wartość dofinansowania: 241 610,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 31.12.2022 r.
Grupa docelowa: pracodawcy, pracownicy, kandydaci do pracy