Promujemy nauczanie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży.

CEL PROJEKTU

Celem projektu PlaNET Social Enterprise 2 jest obniżenie stopy bezrobocia, poprawa konkurencyjności regionalnej (krajowej), a tym samym ogólna poprawa sytuacji gospodarczej czterech regionów "zapomnianych". Projekt realizowany jest przez cztery instytucje partnerskie: Agency for development of Gemer region (Słowacja), YUPI (Portugalia), The Kozjansko Development Agency (Słowenia) i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet.
Priorytetem projektu PlaNET Social Enterprise 2 jest promowanie nauczania przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego w szkołach (po jednej szkole w każdym kraju partnerskim), mentoring prowadzony przez lokalnych przedsiębiorców i praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach oraz trzy międzynarodowego szkolenia, skierowane dla uczniów tych szkół. Rezultatem pracy intelektualnej projektu będą materiały skierowane do młodzieży, uczniów, nauczycieli i pracowników młodzieżowych. Materiały zatytułowane będą: School Participatory Budget, Financial structure, Marketing oraz Innovations & Sustainability. W trakcie projektu odbędą się również trzy spotkania służące zarządzaniu projektem.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2017-3-SK02-KA205-001532
Tytuł projektu: PlaNET Social Enterprise 2
Nazwa Beneficjenta: Agency for development of Gemer region (Słowacja)
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, YUPI (Portugalia), The Kozjansko Development Agency (Słowenia)
Siedziba Beneficjenta: Mokra Luka
Wartość dofinansowania: 139 531,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2021 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, eksperci, decydenci


Strona projektu