Zajęcia dla dzieci dot. Internetu rzeczy i programowania.

CEL PROJEKTU

Celem dwóch wydarzeń, organizowanych w ramach inicjatywy "Meet and Code", pod tytułem: "Gry z Kodem: Warsztat kodowania i tworzenia gier!" oraz "Dziecięcy Warsztat IoT: Koduj, Twórz, Zaskakuj!" jest rozwój kreatywności dzieci, nauka programowania poprzez zabawę/tworzenie, zrozumienie technologii oraz rozwój umiejętności cyfrowych. Oba warsztaty wyróżniają się interaktywnym podejściem do nauki. Zamiast siedzieć i biernie słuchać, dzieci mogą tworzyć, eksperymentować i rozwijać umiejętności w praktyce.
Wydarzenie odbywa się w ramach inicjatywy Meet and Code 2023.
Sponsor inicjatywy: SAP oraz Amazon. Partner inicjatywy: Fundacja TechSoup.
#meetandcode #SAP4Good #amazonfutureengineer #codeEU

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Odbędą się dwa wydarzenia: "Gry z Kodem: Warsztat kodowania i tworzenia gier!" oraz "Dziecięcy Warsztat IoT: Koduj, Twórz, Zaskakuj!"
Wydarzenie "Gry z Kodem: Warsztat kodowania i tworzenia gier!" ma na celu wprowadzenie dzieci w fascynujący świat kodowania i tworzenia gier komputerowych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać koncepty programowania, tworzenia algorytmów oraz pracy z interaktywnymi narzędziami. Poprzez naukę na platformie "Kodu Game Lab", dzieci odkryją, jak zbudować własne gry, co rozwinie ich logiczne myślenie, kreatywność oraz zdolności rozwiązywania problemów.
Wydarzenie "Dziecięcy Warsztat IoT: Koduj, Twórz, Zaskakuj!" ma na celu rozbudzenie pasji dzieci do nauki poprzez zabawę z technologią. Dzięki zestawom Boson Inventor Kit oraz Boson Starter Kit dla mikrokontrolera micro:bit, oraz samemu mikrokontrolerowi BBC micro:bit, dzieci zdobędą praktyczne umiejętności w dziedzinie IoT i kodowania. Wspierane przez dwie platformy programistyczne: MakeCode block i Python text, dzieci nauczą się tworzyć projekty, które połączą rzeczywisty świat z wirtualnym.

PODSTAWOWE DANE

Umowa grantowa: 1439/FY24/MAC
Tytuł projektu: Wydarzenia w ramach inicjatywy Meet and Code 2023
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 800,00 EURO
Okres realizacji projektu: 13.09.2023 r. - 17.10.2023 r.
Grupa docelowa: uczniowie, dzieci


Strona wydarzenia "Dziecięcy Warsztat IoT: Koduj, Twórz, Zaskakuj!"

Strona wydarzenia "Gry z Kodem: Warsztat kodowania i tworzenia gier!"