Strategia na rzecz poprawy jakości demokracji w szkołach.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "Deepening democracy!" jest przyczynienie się do uznania znaczenia współpracy między systemami edukacji nieformalnej i formalnej, w celu oferowania uczniom bardziej zintegrowanej edukacji i umożliwienie lepszej integracji młodych ludzi w społeczeństwie. Projekt realizowany jest przez sześć instytucji partnerskich: Youth Union of People with Initiative (Portugalia), Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (Portugalia), Association for Social Integration and Environmantal Protection "Feed-Back" (Rumunia), Colegiul National de Informatica Grigore Moisil (Rumunia), IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach (Polska) i Stowarzyszenie Edukacja przez Internet.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: trzy międzynarodowe szkolenia, skierowane do kadry organizacji partnerskich; trzy międzynarodowe wymiany uczniów, skierowanych do uczniów szkół uczestniczących w projekcie; opracowanie dwóch Rezultatów pracy intelektualnej, wydarzenia upowszechniające Rezultaty pracy intelektualnej w trzech krajach. Zaplanowane do opracowania Rezultaty pracy intelektualnej zostały zatytułowane: Guide on Sociocracy in the school context oraz Educational game "Diving into Sustainable Development Goals!". W trakcie projektu odbędą się również trzy spotkania służące zarządzaniu projektem.

 

Publikacja "All voices matter!":
Publikacja opisuje główne wyniki badań przeprowadzonych w każdej szkole uczestniczącej w projekcie, na temat tego, jak przebiega proces podejmowania decyzji i co można zrobić, aby poprawić jakość demokracji, stosując innowacyjną metodę Socjokracji. W publikacji znajduje się również opis jak krok po kroku wdrożyć metodę Socjokracji oraz pewne podstawy teoretyczne, a także spora dawka inspiracji.

Publikacja "All voices matter!"

Publikacja "Gamification of Sustainable Development Goals - a guide for implementing Sustainable Development Goals in your school using gamification as a methodology":

Publikacja ma na celu uświadomienie wagi i pilności debaty nad agendą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w szkołach, jako integralną częścią edukacji. W publikacji opisano również sposoby na przygotowanie dla młodzieży - przyjaznej, interaktywnej, outdoorowej i technologicznej, gry miejskiej.

Publikacja "Gamification of Sustainable Development Goals"

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2020-1-PT01-KA201-078829
Tytuł projektu: Deepening democracy!
Nazwa Beneficjenta: Youth Union of People with Initiative (Portugalia)
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (Portugalia), Association for Social Integration and Environmantal Protection "Feed-Back" (Rumunia), Colegiul National de Informatica Grigore Moisil (Rumunia), IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach (Polska)
Siedziba Beneficjenta: Vila Nova de Famalicão
Wartość dofinansowania: 135 142,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. - 30.08.2023 r.
Grupa docelowa: uczniowie, młodzież, nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, eksperci, decydenci