Aktualności

Dziś zapraszamy do lektury nowej publikacji dot. modelu prowadzenia doradztwa zawodowego, wypracowanego w ramach międzynarodowego projektu "My Career Our Game".

Zapraszamy do udziału w konferencji „Gry jako metoda do wykorzystania w edukacji formalnej i pozaformalnej” w ramach projektu „My Career Our Game”.

Dziś zorganizowaliśmy konferencję pt. "Gry jako metoda do wykorzystania w edukacji formalnej i pozaformalnej" w ramach projektu "My Career Our Game".