Aktualności

W sierpniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+, który zakłada dialog usystematyzowany.

W lutym 2019 r. odbyły się trzy spotkania młodzieży z decydentami w ramach projektu "Młodzież e-aktywna", jaki realizujemy przy wsparciu finansowym programu Erasmus+.

W na przełomie kwietnia i maja 2019 r. odbyły się trzy debaty młodzieży z decydentami i ekspertami w ramach projektu "Młodzież e-aktywna", jaki realizujemy przy wsparciu finansowym programu Erasmus+.

Podczas wydarzenia mówimy o Eurodesk Polska i o możliwościach dla młodzieży w Europie.