Aktualności

Międzynarodowe szkolenie nt. marketingu w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 2" zostało przeniesione do Internetu. Za nami pierwsze trzy dni szkolenia.

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 2", grupa ponad 40 uczniów uczestniczyła w wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu.

Czekaliśmy na to długo. Po wielu miesiącach właśnie uczestniczymy w międzynarodowym spotkaniu na żywo, w Chorwacji.

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3", grupy młodzieży z Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji uczestniczyły w Mobilności łączonej.

W dniach 10-15 października 2021 r. mieliśmy możliwość prowadzić szkolenie nt. zarządzania projektami i szkolnego budżetu partycypacyjnego, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3".