Aktualności

Zaczęliśmy pierwsze działania z młodzieżą w projekcie "PlaNET Social Enterprise 3"

Wrz 29 2021

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 3", grupy młodzieży z Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji uczestniczyły w Mobilności łączonej.

Mobilność łączona w projektach, realizowanych w ramach programu Erasmus+, to krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu oraz mobilność wirtualna. My zaczęliśmy od korzystania z wirtualnych form kształcenia, w modelu hybrydowym. Młodzież z czterech krajów uczestniczyła w międzynarodowym szkoleniu dot. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego oraz tworzenia i zarządzania projektami. A już wkrótce odbędzie się spotkanie w Słowacji.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.