Aktualności

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu "PlaNET Social Enterprise 2"

Lut 19 2021

Dzisiaj, w ramach projektu "PlaNET Social Enterprise 2", grupa ponad 40 uczniów uczestniczyła w wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu.

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projekt dotyczyło marketingu i grafiki - publikacja na ten temat to jeden z rezultatów projektu "PlaNET Social Enterprise 2".

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a inna grupa uczniów z tego samego liceum przygotowała i poprowadziła całe wydarzenie.