Aktualności

Youth information centers fit to NEET

Kwi 17 2018

Za nami udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu "Youth information centers fit to NEET" w Macedonii.

W dniach 14-17 kwietnia uczestniczyliśmy w spotkaniu w ramach projektu "Youth information centers fit to NEET", dzieląc się m.in. naszymi doświadczeniami w kontekście dotarcia z informacją młodzieżową do osób młodych (w tym NEET) z organizacjami z Macedonii (Coalition of youth organizations SEGA) oraz Chorwacji (Regionalni info centar za mlade Rijeka).
17 kwietnia naszymi doświadczeniami podzieliliśmy się w trakcie konferencji "Recognizing the needs of the NEET Youth Group through Youth and Youth Information Policies", która odbyła się w Skopje.